Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy

Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy
ADRES: Al. Mickiewicza 2
85-071 Bydgoszcz
Informacja telefoniczna: 52 339 78 12
W przypadku rezerwacji miejsc prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w teatrze.
Liczba kuponów potrzebnych do obejrzenia spektakli znajduje się w opisie spektaklu po wybraniu z repertuaru.
Kupony QlturaProfit nie obejmują wejść na spektakle gościnne, premierowe i specjalne.

Teatr Polski powstał w roku 1820 jako Teatr Miejski. Początkowo działał m.in. w restauracji Pacera, by z czasem przenieść się do gmachu na Gdańskim Przedmieściu (na dzisiejszym Placu Teatralnym). Gmach ten został wybudowany z cesarskich subwencji w roku 1895, według projektu niemieckiego architekta Christiana Heinricha Seelinga. Przed wspomnianym wybudowaniem gmachu bydgoska scena teatralna mieściła się, od 1824 roku w dawnym kościele zakonu karmelitów, na miejscu którego wybudowano gmach, natomiast wcześniej, już od XVII-XVIII wieku – w szkolnym teatrze w Bydgoskim Kolegium Jezuickim (obecny ratusz przy ul. Jezuickiej).

Po II wojnie światowej budynek na Pl. Teatralnym uległ poważnym zniszczeniom, w związku z czym zadecydowano o jego wyburzeniu. Po 1945 roku Teatr mieścił się w poniemieckim letnim teatrzyku Elisium i budynku przy ul. Grodzkiej, gdzie do 1988 roku istniała scena kameralna.

W końcu jesienią 1949 roku wybudowano, według projektu Alfonsa Licznerskiego, nowy gmach Teatru, w którym mieści się on po dziś dzień. 28 czerwca 2000, decyzją władz miejskich, nadano Teatrowi Polskiemu imię Hieronima Konieczki – aktora, reżysera oraz animatora kulturalnego związanego z miastem. W styczniu 2009 dyrektor teatru Paweł Łysak otrzymał Paszport „Polityki” za szczególnie konsekwentnie budowany repertuar oraz projekty organizowane wokół każdej z premier, którymi bydgoska scena przyciąga publiczność.

Pod koniec 2015 rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku teatru, którą wykonano do połowy 2016. Kilka miesięcy później wydano pozwolenie na budowę, jednakże nie spowodowało to rozpoczęcia jakichkolwiek prac we wnętrzu. Przyczyną tego był sprzeciw administracji teatru, wskazującej na wady projektu (m. in. zmniejszenie liczby miejsc na widowni z 328 + 97 na balkonie + 72 dostawki na 308 miejsc). W maju 2019 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaakceptowała projekt rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy, który miał się zakończyć do 2021. Uwzględnia on konieczność przeprowadzenia prac we wnętrzach: w rejonie dużej sceny oraz niefunkcjonalnej widowni (z zakłócającym akustykę sali balkonem), na zapleczu technicznym, w części biurowej i w foyer. Zakończenie prac nad dokumentacją projektową spodziewane jest w III kwartale 2020.