CINEMAPROFIT

CinemaProfit – kupon biletowy, który uprawnia do skorzystania (za jego okazaniem w kasie kina) z sensu kinowego w dowolny dzień tygodnia, włącznie z seansami w weekendowe wieczory.
Dostępny również (w opcji) dostęp do filmów 3D

www.cinemaprofit.pl