Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
ADRES: ul. Wita Stwosza 12
31-511 Kraków
Informacja telefoniczna: 12 410 07 70
W przypadku rezerwacji miejsc prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w obiekcie.
Kupony QlturaProfit nie obejmują wejść na wystawy czasowych.

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie jest jedyną tego rodzaju instytucją w Polsce upowszechniającą wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Placówka została utworzona jako wspólne przedsięwzięcie Gminy Kraków i Województwa Małopolskiego w 2000 r., a jej formalne powołanie poprzedził dziesięcioletni trud gromadzenia i eksponowania pamiątek historycznych przez Kombatantów AK.
Dotychczas Muzeum zgromadziło niemal 7000 muzealiów oraz ponad 12000 archiwaliów – głównie darów Żołnierzy AK i ich rodzin rozsianych po całym świecie – pamiątek historycznych, często o charakterze eksponatów-relikwii; w zasobach bibliotecznych znajduje się około 11500 tomów.
Wystawy w siedzibie Muzeum i poza nią tylko w 2011 r. zwiedziło niemal 100 000 osób, nie licząc uczestników imprez, konferencji, wykładów, odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych czy pokazów historycznej broni i oporządzenia żołnierskiego.
Ideą Muzeum AK jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia wraz z jego duchową genezą oraz kształtu jego dziedzictwa patriotycznego aż po współczesność.
27 września 2012 roku otwarta została ekspozycja stała prezentująca dzieje Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej na tle polskich tradycji niepodległościowych.