Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Mazowiecki Instytut Kultury - Scena Elektoralna

Mazowiecki Instytut Kultury - Scena Elektoralna
ADRES: ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa
Informacja telefoniczna: (22) 5864259
UWAGA!!! (od czerwca 2017 tymczasowy adres to ul. Świętojerska 5/7)
W przypadku rezerwacji miejsc prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub osobisty w teatrze.
Liczba kuponów potrzebnych do obejrzenia spektakli znajduje się w opisie spektaklu po wybraniu z repertuaru.
Kupony QlturaProfit nie obejmują wejść na spektakle gościnne, premierowe i specjalne.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego, decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 maja 2014 roku zostało przekształcone w Mazowiecki Instytut Kultury.

Ten akt formalny jest etapem w długotrwałym procesie zmian programowych. Rozpoczęliśmy przeobrażenia kilkanaście miesięcy temu i będą one postępowały. Docelowo Mazowiecki Instytut Kultury (MIK) stanie się nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej. MIK, kontynuując najlepsze osiągnięcia MCKiS, będzie instytucją wzorcotwórczą, której projekty będą mogły służyć innym wykonawcom.

Nie likwidujemy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, ale zostawiamy za sobą długi 14.letni etap. Powołując Mazowiecki Instytut Kultury rozpoczynamy nową wędrówkę.
Nadal jesteśmy w drodze – do lepszego.