Filtruj

Lokalizacja obiektu

Sortuj po

Kino Łuków

Kino Łuków
ADRES: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20
21-400 Łuków
Informacja telefoniczna: (25) 794 64 00
Seanse 3D / dostępne tylko w bilecie 3D
Kupon QlturaProfit nie obejmuje wejścia na seanse premierowe, specjalne i maratony filmowe.

W okresie międzywojennym wyświetlano głównie filmy produkcji polskiej nieme, a później dźwiękowe. Organizowano także koncerty znanych warszawskich artystów operowych, które cieszyły się dużym uznaniem wśród łukowskiej publiczności. Wraz z wybuchem II wojny światowej i okupacją niemiecką kino, jako placówka o znaczeniu propagandowym, zostało poddane administracji niemieckiej, nazwę zmieniono na „Corso”, a kierownikiem została osoba narzucona przez okupanta. Wyświetlano filmy niemieckie, włoskie i nieliczne przedwojenne polskie dopuszczone przez niemiecką cenzurę.

W 1945 r., po krótkiej przerwie, kino wznowiło działalność pod pierwotną nazwą „Oaza”. Chociaż budynek mieszczący kino pozostał własnością spadkobierców założycieli, to samo kino zostało upaństwowione i włączone do Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Lublinie. Od roku 1948 kino prowadziło również działalność objazdową, z wykorzystaniem mobilnego projektora 16 mm, obsługując teren powiatu łukowskiego.

W latach 1945 - 89 w kinie kilkakrotnie wymieniano sprzęt projekcyjny oraz fotele na widowni. W latach 1972 - 75 w kinie działał Dyskusyjny Klub Filmowy oraz Młodzieżowa Akademia Filmowa prowadzone przez ówczesnego dyrektora Powiatowego Domu Kultury p. Bogusława Słodkowskiego. Również w latach osiemdziesiątych aktywnie funkcjonował DKF prowadzony przez p. Ewę Wiśnicką.

W roku 1990, w wyniku zmian ustrojowych i upadku państwowych przedsiębiorstw kinematograficznych, Kino „Oaza” zostało włączone w struktury Łukowskiego Ośrodka Kultury.

Od początku XXI wieku - wskutek rozwoju mediów elektronicznych, telewizji i Internetu oraz coraz bardziej nowoczesnej konkurencji w pobliskich Siedlcach - „Oaza” stopniowo traci na znaczeniu, frekwencja na seansach maleje. Koszty funkcjonowania zaczynają przewyższać dochody, do czego przyczynia się także znacząca podwyżka czynszu narzucona przez nowego właściciela budynku.

W 2011 r. zostaje podjęta decyzja o likwidacji kina w dotychczasowym - analogowym wydaniu oraz w dotychczasowej lokalizacji i przeniesieniu do budynku Łukowskiego Ośrodka Kultury, gdzie zostanie wyposażone w nowoczesną aparaturę projekcyjną jak również widownię.

rok 2012. Trwają prace koncepcyjne oraz projektowe nad powstaniem kina cyfrowego.

rok 2012.  Decyzją Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Łukowski Ośrodek Kultury otrzymuje dofinansowanie na zakup foteli kinowych. Umowa nr DUK-501-11267/2012

rok 2012. Zakup ekranu kinowego.

rok 2013. Realizacja zadania: "Zakup foteli kinowych do kina cyfrowego w Łukowie" - finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. kwota dofinansowania 35.000 zł.

rok 2013. Realizacja zadania "Modernizacja Łukowskiego Ośrodka Kultury - etap I" finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania 200.000 zł.
 
30 grudnia 2013 r. Otwarcie Kina Łuków.